Acord de colaborare între Universitatea Pedagogică de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău şi Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Astăzi, 18 martie 2021,Universitatea Pedagogică de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău şi Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, exprimând dorinţa comună de a îmbunătăţi şi consolida colaborarea bilaterală în domeniul educației, cercetării științifice şi învăţământ superior, au semnat un acord de colaborare.

Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea eficientă între Universitatea Pedagogică de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău şi Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, din mun. Chișinău în varia domenii de activitate: științifică, a instruirii personalului științific și pedagogic, a biblioteconomiei etc.

Rectorul UPSC, Alexandra Barbăneagră, și-a exprimat disponibilitatea de a coopera și implementa activitățile Programului, fiind convinsă de necesitatea de a acționa împreună pentru a crea oportunități în vederea  efectuării cercetărilor în domeniile de interes comun, elaborării proiectelor europene şi internaţionale de cercetare, precum ERASMUS+, realizării unor schimburi de experienţă în domeniul de automatizare a bibliotecilor  etc.

La rândul său, Veaceslav Manolachi, rectorul USEFS, a menționat că acest acord își propune să faciliteze participarea bilaterală a profesorilor şi studenţilor la simpozioanele internaţionale cu tematică de interes comun, susținerea mobilității academice a cercetătorilor și studenților, pe bază de invitație, pentru realizarea unor studii comune, lecții publice etc.; dezvoltarea relațiilor de colaborare între școlile doctorale; realizarea publicaţiilor în colaborare a lucrărilor, în ediţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale; organizarea cursurilor practice intensive postuniversitare și de formare profesională continuă în scopul pregătirii resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă etc.

Prin recentul acord, cele două instituții superioare de învățământ din mun. Chișinău au consemnat o nouă etapă în dezvoltarea unei colaborări și prietenii cu rezultate fructuoase pentru ambele părți.

Loading