Revista Plural a UPSC a fost inclusă în lista publicațiilor științifice de tipul A

Prin Decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) nr. 13 din 25.06.2021 cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea ANACEC, ale Regulamentului cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice, aprobat prin Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 38 a) din 10.10. 2018, în temeiul solicitărilor instituțiilor de învățământ superior, instituțiilor de cercetare-dezvoltare/colegiilor de redacție și a recomandării, revista „PLURAL. History. Culture. Society.” a Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău, a fost inclusă în lista publicațiilor științifice de tipul A, pentru un termen de 4 ani, la profilurile “lstorie și arheologie; Sociologie; Studiul artelor și culturologie”.

Loading