Arhivă anuală: 2021

Seminar științific de profil

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe pedagogice în cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: BEȚIVU Aurelia Conducător: BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Tema tezei: „Formarea stilului existențial al adolescenților în situație de criză a valorilor” Specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educației Data: 27.04.2021 Ora: 14.30 Aplicația: Google Meet https://meet.google.com/fcc-ckcj-avf   Componența comisiei de îndrumare: ȘOVA Tatiana, în șt. ped., conf. univ., USARB BALȚAT Lilia, dr....

Lansarea programului activităților de dezvoltare profesională în cadrul campaniei „Descoperă UPSC”

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și-a deschis ușile virtual în cadrul evenimentului din 15 aprilie „Ziua ușilor deschise”. În perioada aprilie-mai 2021, campania „Descoperă UPSC” continuă prin lansarea programului de activități pentru toți cei interesați de dezvoltare profesională în diverse domenii. Sunt invitați pentru ghidare în carieră...

Anunț privind desfășurarea alegerilor la funcția de decan

În baza Regulamentului privind ocuparea posturilor de conducere în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, aprobat de Senatul UPSC, proces-verbal nr. 3 din  la 26.11.2015,  Hotărârii Senatului proces-verbal nr. 7 din 25.03.2021 și a deciziei Comisiei de concurs a UPSC nr. 3 din 26.03.2021, cu privire la...

Seminarul cu genericul „Procedee artistice de tranformare a reliefelor și formelor în vestimentație”

La data de 13 aprilie 2021, Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, catedra Arta Decorativă în colaborare cu Facultatea Industriei Modei din Universitatea Națională de Tehnologii și Design din Kiev au desfășurat seminarul cu genericul „Procedee artistice de tranformare a reliefelor și formelor în...

Un nou acord de parteneriat al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”: proiectul „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”

Vizita echipei de proiect din cadrul CE PRO DIDACTICA la UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” a rezultat semnarea acordului de parteneriat „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, dar și identificarea spațiilor pentru viitoarele Centre de resurse didactice în educația interculturală, care vor fi dotate...

Teza de Doctor

Seminar informativ online pentru studenți

Direcția Studenți, Consiliere și Ghidare în Carieră, împreună cu Sindicatul Studențesc, în contextul repartizării studenților absolvenți în câmpul muncii, organizează seminarul informativ online DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE TÂNĂRULUI SPECIALIST DIN DOMENIUL EDUCAȚIEI. Data: 21 aprilie, ora 13:00, platforma meet Formator: Eudochia Ceban, specialist DÎPT, MECC Invitați: Alexandra Barbăneagră, rector UPSC Ghenadie...

PRACTICĂ DE CERCETARE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII ”MYCOLAS ROMERIS” (LITUANIA)

Universitatea „Mykolas Romeris” (Lituania) invită doctoranzii și tinerii cercetători din domeniul științelor sociale și umaniste la un stagiu de practică de cercetare online care va avea loc între 3 și 7 mai 2021. Pe parcursul săptămânii veți avea posibilitate să studiați instrumentele digitale pentru căutare de literatură și managementul referințelor,...