Un an plin de rezultate excelente – anul 2021

În cadrul ședinței extinse a Senatului UPSC din 23 decembrie 2021, Rectorul Alexandra BARBĂNEAGRĂ, conf. univ., dr., a prezentat Totalurile activității Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău pentru anul 2021, perioadă care s-a suprapus cu primul an de mandat al noii echipe manageriale  a instituției.

Raportul a fost prezentat din perspectiva realizării obiectivelor strategice ale Universității stabilite pentru anul 2021: eficientizarea managementului universitar; dezvoltarea și consolidarea calității ofertei educaționale; fortificarea domeniilor de cercetare științifică; intensificarea procesului  de internaționalizare academică instituțională, vizibilitate națională și internațională; dezvoltarea și motivarea resurselor umane, consolidarea relațiilor academice; atragerea candidaților în instituție, promovarea Universității și a ofertei educaționale a UPSC; creșterea calității serviciilor pentru studenți,  a relațiilor cu absolvenții și angajatorii; modernizarea infrastructurii  universitare.

Datorită contribuției active a managementului universitar, dar și implicării întregii comunități crengiene în realizarea obiectivelor stabilite, rezultatele înregistrate de Universitate sunt complexe și valoroase. Pe parcursul anului 2021 au fost realizate activități care au contribuit la fortificarea poziției instituției atât în plan national, cât și internațional: au fost reorganizate  unele structuri  universitare pentru a asigura eficiența și performanța în activitate; au fost atrase resurse materiale și financiare din granturi, sponsorizări, proiecte; au fost actualizate 86 programe de studii, 37 de programe au fost acreditate de ANACEC. În perioada de referință au fost organizate peste 50 de conferințe științifice naționale și internaționale; implementate 3 proiecte internaționale, 7 proiecte de cercetare naționale; au fost semnate 22 de acorduri de colaborare; au fost aplicate mecanisme de dezvoltare și motivare a resurselor umane, inclusivau fost dezvoltate sistemele informaționale de management universitar; au fost modernizate și dotate mai multe spații universitare etc.

Raportul anual de activitate urmează a fi editat și publicat pe site-ul Universității.

 449 – vizualizări în total,  1 – astăzi