Diplomă de Excelență și Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” Dnei prof. univ., dr. hab. în pedagogie Larisa Cuznețov

Aprecierea și încurajarea celor mai buni cercetători, cadre didactice, personalități de valoare a devenit o frumoasă tradiție pentru a da startul activităților Senatului UPSC. În ședința extinsă din 23 decembrie 2021, Alexandra BARBĂNEAGRĂ, Rectorul Universității, a decernat Diplomă de Excelență doamnei prof. univ., dr. hab. în pedagogie Larisa CUZNEȚOV, în semn de profundă recunoștință și înaltă apreciere pentru activitatea științifică valoroasă și promovarea științei inovative în plan național și internațional, dar cu prilejul aniversării a 70 de ani.

În adresarea de felicitare, Rectorul UPSC a  menționat, că doamna Larisa CUZNEȚOV a realizat o carieră academică durabilă în cadrul Universității, cu rezultate excelente în mai multe direcții de cercetare: fundamentele științelor educației, filosofia și axiologia educației; teoria și metodologia cercetării educației, pedagogia și psihologia familiei, educația și consilierea părinților și familiei, soluționarea conflictelor familiale, etica educației familiale. Mesaje de felicitare i-au fost adresate de către conf. univ., dr. Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, Prorector pentru activitate științifică și relații internaționale, de către colegi, doctoranzi etc.

Cu prilejul frumoasei aniversări, pentru merite deosebite în elaborarea fundamentelor teoretice și metodologice ale educației pentru familie, Academia de Științe a Moldovei i-a decernat doamnei profesor Larisa CUZNEȚOV Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”, iar Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a editat cel de-al doilea volum omagial dedicat cadrelor științifico-didactice universitare: Larisa CUZNEȚOV: Filosofia vieții și axiologia educației.

 277 – vizualizări în total,  2 – astăzi