La UPSC, eforturile mari aduc succese pe măsură

În conformitate cu Rapoartele de evaluare externă și Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din data de 22.12.2021 cu referire la rezultatele evaluării externe a calității în vederea autorizării/ acreditării programelor de studii superioare, după cum urmează:

  • Pedagogia artelor plastice, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.37 din 22 decembrie 2021 aici.

  • Didactica disciplinelor istorice, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.38 din 22 decembrie 2021 aici.

Felicitări cadrelor didactice care au depus efort pentru acreditarea pentru următorii 5 ani a programelor de studii menționate mai sus! Vă dorim, stimați colegi, s-aveți și în continuare multă inspirație, să dați dovadă de perseverență și să atingeți noi ascensiuni. La mai mult și la mai mare!