Lansarea anului trei de activitate a proiectului internațional compass în cadul universității

La 15 ianuarie 2021 în incinta Universității  Pedagogice de Stat „Ion Creaangă” din Chișinău a avut loc Conferința de lansare a anului trei de activitate în cadrul Proiectului COMPASS, „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, susținut financiar de programul european ERASMUS +.

La eveniment a participat rectorul UPSC Alexandra Barbăneagră, membrii grupului de lucru instituțional pentru implementarea proiectului COMPASS, membrii Centrului Formare continuă, Centrului Național de Inovații în educație „Clasa Viitorului”, decanii facultăților.

În cadrul ședinței au fost prezentate mai multe comunicări focusate pe promovarea culturii Învățării pe tot Parcursul Vieții (ÎPV) în Moldova (E. Țap, A.Simac, Sv. Dermenji, L. Usatîi), dar și pe consolidarea capacităților UPSC în dezvoltarea serviciilor de ÎPV.

 

Proiectul COMPASS, realizat în cadrul UPSC, are ca obiectiv să contribuie la integrarea mai profundă a Moldovei în EEA (European Education Area), prin dezvoltarea în Republica Moldova a modelului universitar de învățare pe tot parcursul vieții.

În cadrul ședinței au fost prezentate obiectivele Proiectului COMPASS la nivel de Universitate pentru anul 2021: 

  • Elaborarea strategiei ULLL a UPSC și a Planului de activități privind implementarea ULLL în cadrul instituției.
  • Reevaluarea/constituirea stucturilor universitare LLL în cadrul Universității.
  • Elaborarea cadrului normativ universitar de implementare a ULLL.
  • Analiza de nevoi și conceptualizarea/dezvoltarea unor noi programe ULLL. Elaborarea curricula programelor universitare LLL.
  • Participarea la cursurile de formare a formatorilor LLL pentru crearea programelor de formare cu susținerea partenerilor strategici. Formarea formatorilor instituționali.
  • Aprobarea programelor de formare ULLL la nivel universitar și a curricula cursurilor.
  • Diseminarea informației cu privire la cursurile elaborate.
  • Organizarea stagiilor de formare în baza programelor noi ULLL.

Au fost discutate și aprobate  Obiectivele Universității pentru anul 2021 în cadrul  Proiectului COMPASS care vor deveni parte componentă a Planului operațional al Universității pentru anul 2021.

Echipa instituțională a Proiectului COMPASS 

Pentru a vizualiza Programul accesați AICI.