Arhivă zilnică: ianuarie 15, 2021

Seminar științific de profil

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ)

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”din Chișinău anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Metodologia formării competenţei fonologice în limba engleză la studenţi-filologi  (în baza monoftongilor posteriori), realizată de Larisa USATÎI, conducător ştiinţific, Alexandra...