Arhivă lunară: martie 2021

Cazarea în căminele UPSC, în anul universitar 2021-2022

Stimați studenți, se anunță perioada colectării cererilor de solicitare a unui loc de trai în căminele Universității, pentru anul de studii 2021-2022. Completarea cererilor se va efectua în format electronic, accesând link-ul disponibil, conform categoriei de studenți (licență, master, studenți de la alte instituții de învățământ). Perioada de completare a...

Aprecieri înalte membrilor Facultății Limbi și Literaturi Străine pentru succese deosebite în procesul de acreditare externă

Administrația UPS „Ion Creangă” din Chișinău aduce sincere felicitări colectivului facultății Limbi și Literaturi Străine pentru acreditarea  programelor de studii de master pe perioada de 5 ani în baza deciziilor Consiliului de conducere al ANACEC din data de 26.03.2021! În mod deosebit, aducem mulțumiri și felicitări personalului didactic pentru implicarea și succese în asigurarea...

ZUD

Ziua ușilor deschise la UPSC

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău lansează campania „Descoperă UPSC” cu evenimentul „Ziua ușilor deschise”. În această zi, cei interesați vor obține răspunsuri la întrebările despre organizarea studiilor la diverse programe de licență și master, proiecte de mobilitate, cazarea în căminele studențești, posibilități de angajare după absolvire. Joi,...

Grammar Contest

Dear students, The English Department is pleased to announce another of the many activities devoted to the English Days that are on at the moment in our University. You are invited to take part in a challenging grammar competition, the biennial English Grammar Contest. The contest, which has three different...

Colaborare bilaterală Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Eveniment important al UPSC și DGETS! Astăzi, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS), reprezentată de Andrei Pavaloi șef adjunct și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC), reprezentată de Alexandra BARBĂNEAGRĂ rector, în scopul stabilirii unui parteneriat reciproc avantajos pe segmentul educațional au semnat Acordul de Colaborare....

Concursul pentru ocuparea postului de decan

În baza Regulamentului privind ocuparea posturilor de conducere în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, aprobat de Senatul UPSC, proces-verbal nr. 3 din  la 26.11.2015,  Hotărârii Senatului proces-verbal nr. 7 din 25.03.2021 UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU anunță concursul pentru ocuparea postului de decan...

Comisia Europeană lansează o platformă cu acces liber pentru publicarea lucrărilor științifice

Comisia Europeană a lansat pe 24 martie 2021 „Open Research Europe”, o platformă pentru publicarea lucrărilor științifice care va fi accesibilă tuturor. Platforma va prezenta rezultatele activităților de cercetare finanțate de Orizont Europa, programul UE pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027, și de precursorul acestuia, programul Orizont 2020. Platforma...

Program de granturi, pentru a desfășura activități de cercetare la Arhivele istorice ale Uniunii Europene (HAEU) la IUE, cu accent pe integrarea europeană

Institutul Universitar European (IUE) și Fondul Internațional Visegrad (FIV) invită tinerii savanți, inclusiv din regiunea Parteneriatului Estic a UE, să aplice la un program de granturi, pentru a desfășura activități de cercetare la Arhivele istorice ale Uniunii Europene (HAEU) la IUE, cu accent pe integrarea europeană. Sunt eligibili să aplice...