Seminar metodologic: Curriculumul 2019 în acțiune

Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra de Limbă și Literatură română, în colaborare cu Centrul de Formare Continuă al UPSC, organizează în data de 27 martie 2021, la orele 10.00 -14.00, un seminar metodologic cu tema: „Curriculumul  2019 în acțiune. Implementare. Probleme. Soluții.

Seminar se va desfășura on-line cu participarea profesorilor din Republica Moldova și România.

În agenda seminarului:

Poeții nu mor. Ei se ridică la cer și ne veghează” – Moment  literar prezentat de studenții de la facultate în memoriam regretatului poet Nicolae Dabija.

Cuvânt de salut, Decanul Facultății de Filolgie și Istorie, conf. universitar dr. Gabriella Topor.

  1. Ce cărți citesc elevii azi sau despre procesul literar contemporan, doctor habilitat, Directorul Institului de Filologie al AȘM Nina Corcinschi
  2. Didactica basmului. Strategii de predare și învățare a basmului, conf. universitar dr. Oxana Gherman
  3. Despre poezia cunoscută și mai puțin cunoscută, Alexandru Matei, profesorUniversitatea Transilvania”, Brașov, România
  4. Formarea competenței de lectură la elevi, univ. dr. Aliona Zgardan-Crudu
  5. Noi perspective ale evaluăriiViorica Bolocan, profesor grad didactic superior, dr. în pedagogie
  6. Profesori de succes – atestare fără stres, conf. universitar dr. Mariana Marin, Președinte la AGIRoMd (Asociația Generală a Învățătorilor).

Cuvânt de încheiere, Liubovi Cibotaru, lector universitar.

 361 – vizualizări în total,  1 – astăzi