Vizită de studiu online la Universitatea de Bretagne Occidentale, Brest din Franța

În zilele de 22 și 23 martie 2021, membrii grupului de lucrul al Proiectului COMPASS din cadrul Universității, formatorii care au dezvoltat programe LLL în cadrul instituției, în colaborare cu reprezentanții MECC al Republicii Moldova, ai Consiliului Rectorilor și a  universitățile din Republica Moldova, parteneri în consorțiul COMPASS, au participat în  vizita de studiu (online) la Université de Bretagne Occidentale, Brest, Franța.

Vizita a avut loc în cadrul Proiectului  Erasmus +. „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”,  597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

În prima zi a vizitei de studiu, participanții au făcut cunoștință cu organizarea LLL din Franța:

  • Învățământul superior în Franța: Temei juridic și organizare
  • Misiuni și obiective; Tipuri de instituții; Admitere
  • Sistemul de formare ULLL

Familiarizarea cu legislația franceză în domeniul învățării pe tot parcursul vieții,  dar și cu etapele de dezvoltare a legislației în domeniul validării competențelor obținute în afara sistemului universitar: VPL sunt extrem de valoroase pentru membrii consorțiului, sau unul din obiectivele proiectului COMPASS este adoptarea în Republica Moldova a Legislației în domeniul VPL și integrarea serviciului VPL în oferta universităților.

De asemenea, în timpul vizitei, participanții au avut posibilitatea să se familiarizeze cu sistemul ULLL al Universității de Bretagne Occidentale din Brest:

  • Principalele caracteristici ale UBO (domenii, grade…), Principalele caracteristici ale LLL
  • Procesul Bologna; Schema de studii la Universitate; Căi diferite pentru a obține o diplomă HLE în această schemă
  • Principii de finanţare
  • Reforma franceză din 2018: impact asupra LLL în ÎS

Acest schimb de bune practici, experiențe sunt extrem de utile pentru membrii consorțiului în elaborarea cadrului instituțional propriu ULLL ( sistemul LLL universitar, Strategia LLL, Manualul de servicii LLL etc.)/.

În a doua zi a vizitei de studiu, Catherine LARREUR, Șefa „Biroului REVA”, responsabil de reluarea studiilor și validarea studiilor anterioare la UBO a  familiarizat participanții cu Scheme de validare VAE, VES, VAPP, Etapele VPL la UBO, pașii în realizarea recunoașterii: infrastructură, resurse umane și procese.

De asemenea au fost prezentate Îndrumare pentru completarea portofoliului, criterii de evaluare pentru juriu, dar și  recomandări de activitate.

Mai mult, prezentările realizate de gazdă au fost combinate cu activitățile interactive și sesiunile de întrebări și răspunsuri.

Pentru a vizualiza Programul accesați AICI.