Vizita de studiu la Universitatea din Brest (UBO), Franța în cadrul Proiectului COMPASS, ERASMUS+

În perioada 06 – 10 iunie 2022 echipa de proiect COMPASS a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău împreună cu reprezentanții instituțiilor partenere din Republica Moldova au realizat o vizită de studiu la Universitatea din Brest (UBO), Franța (https://www.univ-brest.fr).

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului „TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA-COMPASS”, co-finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior. Număr de proiect: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

Echipa de proiect a Universității a fost reprezentată de Alexandra Barbăneagră, rector UPSC, coordonator instituțional COMPASS și Svetlana Dermenji-Gurgurov, șef catedră Limbă și comunicare, coordonator programe ULLL. Proiectul vizează integrarea și dezvoltarea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova a modelului universitar de învățare pe tot parcursul vieții (ULLL).

În cadrul vizitei de studiu participanții au făcut cunoștință cu istoria implementării ULLL în Franța, rețeaua franceză ULLL (FCU), legislația din Franța  în domeniul validării cunoștințelor și a competențelor profesionale.

Cu toată deschiderea colegii de la UBO au împărtășit experiența vastă a Universității în domeniul învățării pe tot parcursul vieții (ULLL), au relevat etapele VPL în instituție, au prezentat pașii procesului, infrastructura și resursele umane. Au remarcat aspectele cu privire la: cum se realizează consilierea beneficiarului pentru completarea portofoliului de validare, care este activitatea juriului de  evaluare și care ar fi recomandările în realizarea procesului de validare.

Agenda programului a cuprins și vizita Centrului UBO ULLL, familiarizarea cu  structurile universitare responsabile de organizarea formării profesionale continue și cele ale ecosistemului educațional al Universității din Brest (UBO). Participanții au vizitat campusul universitar, Open Factory (subdiviziune universitară responsabilă de susținerea startup-urilor) și Centrul universitar de simulări în domeniul medicinei.

Au fost luate în discuție dezideratele transformărilor legislative din Republica Moldova în domeniul ULLL, dar și rapoartele de diseminare ale rezultatelor proiectului de către universitățile partenere din Republica Moldova, rezultatele eficiente obținute pe durata de implementare a proiectului COMPASS, serviciile ULLL oferite de universitățile din Moldova, inclusiv cele propuse de  UPS „Ion Creangă” din Chișinău.

În cadrul sesiunii manageriale a proiectului au fost discutate subiecte legate de pilotarea și monitorizarea serviciilor ULLL în cadrul instituțiilor partenere și elaborarea Planului de sustenabilitate a proiectului COMPASS, care finalizează în luna octombrie 2022.

Mai multe detalii despre proiectul COMPASS puteți găsi la adresa web: www.compass-project.md și pe pagina web instituțională a proiectului: https://upsc.md/international/proiecte-cooperari/compass/.

Durata de implementare a proiectului: 15.11.2018 – 14.11.2022.

Loading