Conferința Științifică Națională cu Participare Internațională ”Calitate în educație-imperativ al societății contemporane”

La data de 4 decembrie, și-a desfășurat lucrările Conferința Științifică Națională cu participare Internațională ”Calitate în educație-imperativ al societății contemporane”, organizată de Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans a Facultății Științe ale Educației și Informatică a UPS ”Ion Creangă”.

La acest for științific au participat cca 300 de reprezentanți al mediului educațional din Moldova, România, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Norvegia.

Interesul sporit manifestat față de acest eveniment este confirmat de cele 20.000 de vizualizări ale ședinței în plen și a activităților din cadrul secțiilor.

Cu un cuvânt de salut față de participanții la Conferință au venit Rectorul interimar, dr., profesor universitar Ludmila Ursu, dr., șeful direcției Învățământ General al MECC, Valentin Crudu; directoarea Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului Victoria Belous; dr., conf. univ. Universitatea ”Spiru Haret” din București Sebastian Chirimbu,; Metodista Institutului postuniversitar de perfecționare a cadrelor didactice din regiunea Cernăuți, Lilia Govorneanu; dr., conf, univ., decanul Facultății Științe ale Educației și Informatică Larisa Sadovei; dr., Universitatea din Pitești Cristina Dumitru-Tăbăcaru; inspector școlar al municipiului Bucuresti, România, Ileana Constanța Ionescu; Șefa catedrei Psihopedagogie și Management Educațional, IȘE, redactor coordonator, Revista de Educație Timpurie «Grădinița Modernă» Lilia Ciobanu.

Mulțumim moderatorilor secțiilor: Ciobanu Valentina, dr. conf. univ., Haheu-Munteanu Efrosinia, dr., conf, univ.; Cojocari Lidia, dr., conf. univ.; Carabet Natalia, dr., comf. univ.; Mocanu Liuba, dr., conf. univ.; Ohrimenco Aliona, dr., conf. univ., dar și tuturor participanților pentru comunicările interesante prezentate în secțiunile din cadrul Conferinței.

Sperăm la o colaborare fructuoasă cu toti participanții și după finisarea acestui eveniment.

Loading