Arhivă zilnică: decembrie 5, 2020

Masă rotundă ”Calitatea formării inițiale a cadrelor didactice din educația timpurie”

În cadrul Conferinței Științifice Naționale cu participare Internațională ”Calitate în educație-imperativ al societății contemporane”, pe data de 5 decembrie 2020,  a fost organizată o Masă rotundă cu genericul ”Calitatea formării inițiale a cadrelor didactice din educația timpurie”, la care au fost invitați angajatori, absolvenți, masteranzi. A fost o discuție constructivă...

Conferința Științifică Națională cu Participare Internațională ”Calitate în educație-imperativ al societății contemporane”

La data de 4 decembrie, și-a desfășurat lucrările Conferința Științifică Națională cu participare Internațională ”Calitate în educație-imperativ al societății contemporane”, organizată de Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans a Facultății Științe ale Educației și Informatică a UPS ”Ion Creangă”. La acest  for științific au participat cca 300 de reprezentanți...