Finis coronat opus. Vizita de studiu la universitatea din Genova, Italia

În perioada 12-16 septembrie 2022, echipa de proiect COMPASS a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, împreună cu reprezentanții instituțiilor partenere din Republica Moldova, au realizat o vizită de studiu la Universitatea GENOVA, ITALIA.

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului „TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA-COMPASS”, co-finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior. Număr de proiect: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

Standardul profesionalizării didactice, care se subsumează conceptului de instruire imergent-emergentă continuă, a constituit, pentru delegația academică UPSC, subiectul de bază al vizitei de studiu la Universitatea din Genova, Italia. Evenimentul s-a ancorat cu un FINIS CORONAT OPUS desăvârșit în contextului PROIECTULUI INTERNAȚIONAL COMPASS – ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII. 

În aria strategică a competențelor de dezvoltare profesională, reprezentanții UPSC la forum au ilustrat pentru cele cinci universități ale acestui imperios consorțiu, de o manieră admirabilă, experiența inedită a instituției noastre cu referire la implementarea serviciilor ULLL, pilotarea acestora, diseminarea valoroasei experiențe. Colegii noștri s-au integrat magistral în cele trei sesiuni de formare, beneficiind de consultanța specialiștilor internaționali, dar și de valoroasa experiență a experților Centrului de formare GENOVA.

Prezenți la eveniment, experții avizați și cadrele știintifico-didactice de performanță au apreciat nivelul înalt de pilotare a serviciilor în cadrul Centrului de Formare Continuă UPSC, în temei pe linia valorică a evaluării cadrelor didactice prin atestare și instrumentalizarea dimensiunilor de mentorat, acestea fiind recomandate de către coordonatorii Bordului COMPASS ca exemple de bune practici pentru ținuta lor academică și metodologică. 

În acest context, exprimăm recunoștință coordonatoarelor COMPASS UPSC – rector, dr. conf. univ. Alexandra Barbăneagră și dr. conf. univ. Elena Țap, șefa CFC, precum și membrilor delegației reprezentative UPSC – dr. conf. Svetlana Dermenji, dr. Larisa Usatâi, dr., profesor universitar Ana Simac, dr., conf. Gabriella Topor – pentru competență, responsabilitate și atitudine profesională incontestabilă, în diseminarea pe plan internațional a imaginii instutiției noastre, în raport cu standardul de calitate pe care se axează – Universitate cu Personalitate!

Mai multe detalii despre proiectul COMPASS puteți găsi la adresa web: http://www.compass-project.md și pe pagina web instituțională a proiectului: https://upsc.md/international/proiecte-cooperari/compass/.

Durata de implementare a proiectului: 15.11.2018 – 14.11.2022.

Loading