COMPASS – proba colaborării competitive. Vizita de studiu la Universitatea Graz din Austria

În perioada 20-24 iunie  2022, echipa de proiect COMPASS a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, împreună cu reprezentanții instituțiilor partenere din Republica Moldova, au realizat o vizită de studiu la Universitatea GRAZ DIN AUSTRIA.

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului „TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA-COMPASS”, co-finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior. Număr de proiect: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

Standardul profesionalizării didactice, care se subsumează conceptului de instruire imergent-emergentă continuă, a constituit, pentru delegația academică UPSC,  subiectul de bază al vizitei de studiu la Universitatea Graz din Austria. Evenimentul s-a ancorat desăvârșit în contextului PROIECTULUI INTERNAȚIONAL COMPASS – ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII. 

În aria strategică a competențelor de dezvoltare profesională, reprezentanții UPSC la forum au ilustrat pentru cele cinci universități ale acestui valoros consorțiu, de o manieră admirabilă, experiența inedită a instituției noastre cu referire la implementarea consecventă a Planului de acțiuni determinat la nivelul proiectului. Colegii noștri s-au integrat magistral celor trei sesiuni de formare, beneficiind de consultanța specialiștilor internaționali, unanim recunoscuți în domeniu, precum și de asistenta experților Centrului de formare UNIGRAZ.

Prezenți la eveniment, experții avizați și cadrele știintifico-didactice de performanță au apreciat nivelul înalt de prestare a serviciilor în cadrul Centrului de Formare Continuă UPSC, în temei pe linia valorică a evaluării cadrelor didactice prin atestare și instrumentalizarea dimensiunilor de mentorat, acestea fiind recomandate de către coordonatorii Bordului COMPASS ca exemple de bune practici pentru ținuta lor academică și metodologică. 

Motivațiile stagiului din Austria vor servi ca platformă acțional-strategică în edificarea universitară a Strategiei de instruire a studenților UPSC pentru activitatea lor de formatori, a Ghidului operațional de învățare pe tot parcursul vieții și a Rețelei – tip de locuire cu sens în siber spațiu a beneficiarilor învățării permanente.

În context, exprimăm recunoștință coordonatoarelor COMPASS UPSC – rector, dr. conf. univ. Alexandra Barbăneagră și dr. conf. univ. Elena Țap, șefa CFC, precum și membrilor delegației reprezentative UPSC –  prof. univ., dr. hbt. Adrian Ghicov,  dr. conf. Svetlana Dermenji, dr. Larisa Usatâi, și lect. Ion Bulicanu – pentru competență, responsabilitate și atitudine profesională superioară, în diseminarea pe plan internațional a imaginii favorabile în raport cu standardul de calitate al instituției noastre – Universitate cu Personalitate.

Mai multe detalii despre proiectul COMPASS puteți găsi la adresa web: www.compass-project.md și pe pagina web instituțională a proiectului: https://upsc.md/international/proiecte-cooperari/compass/

Durata de implementare a proiectului: 15.11.2018 – 14.11.2022.

  • Comunicatul despre vizita de studiu a reprezentanților UPSC în cadrul proiectului COMPASS la Universitatea GRAZ din Austria, aici.

Loading