Sesiunea de monitorizare a Proiectului Compass

În data de 03 iunie 2021 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău alături de toate instituțiile partenere implicate în proiectul Erasmus+ „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”,   Număr de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP a participat la sesiunea de monitorizare realizată de Academia de Studii Economice din Moldova, Coordonatorul Grant al proiectului și Oficiul Național Erasmus+, MECC.

Punctul principal al discuției a fost – Stadiul implementării proiectului COMPASS: Managementul proiectului: neajunsuri si realizări. Dr. Olesea SIRBU a prezentat Raportul de progres, situația actuală privind implementarea pe toate pachetele de lucru.

Claudia MELINTE, responsabil al Oficiului Național Erasmus+ a prezentat procedurile de monitorizare pe teren în cadrul Proiectului COMPASS.

           Dr. Nadejda VELISCO, coordonator național COMPASS, șef direcție Dezvoltare politici în învățământul superior, MECC a prezentat realizările și obstacolele COMPASS în implementarea activităților proiectului la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

În cadrul ședinței de lucru instituțiile partenere au prezentat realizările și obstacolele Proiectului COMPASS la nivel de Universitate, acțiunile de implementare a activităților proiectului. A avut loc un schimb de bune practici, fiind  concretizate  aspectele de implementare  rezultatele/produsele/activitățile. Fiecare participant a răspuns la întrebări și a primit feedback  de la coordonatorii de proiect, dar și sugestii de îmbunătățire a activității.

Realizările și obstacolele COMPASS în implementarea activităților proiectului la Universitatea Pedagogică de Stat au fost prezentate de rectorul UPSC Dr. Alexandra BARBĂNEAGRĂ care a remarcat că în implementarea proiectului COMPASS Universitatea s-a condus de obiectivele strategice ale universității și a prezentat pașii concreți care au fost realizați, dar și perspectivele de dezvoltare a proiectului în cadrul instituției.

Pentru a vizualiza programul accesați AICI

Pentru a vizualiza prezentarea accesați AICI