Acte normative

Externe

Internaționale

 Naționale

Interne/instituționale

  • Regulament de organizarea și funcționarea a Facultății Formare Continuă din UPSC
  • Planul strategic de dezvoltare a Facultății Formare Continuă pentru anii 2016-2020
  • Plan de activitate a FFC  pentru anul 2017
  • Plan de activitate a FFC  pentru anul 2018
  • Plan de activitate a FFC  pentru anul 2019
  • Plan de activitate a Comisie de asigurare a calității