Arhive lunare: %s ianuarie 2022

acest articol

Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: Ceban Veronica Conducător științific: Calaraș Carolina, dr., conf. univ. Tema tezei: FUNDAMENTE PEDAGOGICE ALE EDUCAȚIEI PARENTALE POZITIVE. Specialitatea: 531.01. Teoria Generală a Educației Data: 22 februarie 2022 Ora: 15:00 Format: online Componența Comisiei de îndrumare: Cojocaru Victoria, dr. hab., prof.univ. Ovcerenco Nadejda, dr., conf. univ. Tolstaia Svetlana, dr., conf. […]

Felicitări Doamnei Ecaterina Ajder pentru apreciere meritorie pe domeniul artelor plastice

În semn de înaltă apreciere și recunoaștere a eforturilor depuse în cercetările pe domeniul artelor plastice, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a acordat indemnizația de merit Doamnei Ecaterina AJDER, artist plastic, conferențiar universitar, Maestru în Artă. Cu profunde sentimente de onoare și mândrie, Administrația UPSC exprimă sincere felicitări. […]

Felicitări Domnului Alexandru Burlacu pentru apreciere meritorie pe domeniul creație literară

Drept dovadă a recunoașterii meritelor deosebite, în semn de maximă apreciere a eforturilor depuse în domeniul de activitate științifică, Ministerul Educației și Cercetării a acordat indemnizații de merit Domului Alexandru BURLACU, critic literar, doctor habilitat în filologie, cercetător științific principal, profesor universitar. Cu această ocazie, Administrația UPSC, în profunde sentimente de mândrie, […]

Masă rotundă: Aspecte sociopsihologice ale securității copiilor în medii familiale și rezidențiale

În data de 4 februarie 2022, ora 13:10 se va desfășura în format online masa rotundă: Aspecte sociopsihologice ale securității copiilor în medii familiale și rezidențiale, având ca scop formarea atitudinii, abilităților și cunoștințelor privind securitatea psihologică a copiilor. Evenimentul se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor, specialiștilor din domeniu și tuturor […]

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: Eliza Penelopa NICOLAESCU Conducător științific: Igor RACU, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Tema tezei: DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ADOLESCENȚILOR DELINCVENȚI  Specialitatea: 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 25 februarie 2022 Ora: 13:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului COMPONENȚA COMISIEI DE SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI […]

UPSC dezvoltă noi parteneriate durabile cu AUF-Modova

Noi perspective de parteneriat discutate de reprezentanții Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău la întrevederea cu Claudia Vișan, șefa Biroului Național al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF-Moldova). La ședința de discuții din 21 ianuarie 2022 au participat Alexandra BARBĂNEAGRĂ, Rectorul Universității, Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, Prorector pentru activitate științifică și […]

Organizarea activităţii UPSC în perioada 17 – 31.01.2022, urmare a evoluţiei situaţiei epidemiologice

În conformitate cu recomandările actualizate ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 01 din 13.01.2022, a deciziei Consiliului de administraţie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, proces-verbal nr. 10 din 14.01.2022, având în vedere pragul de alertă, confirmat pentru mun. […]

Ambasada Republicii Polone la Chișinău a lansat Programul de BURSE LANE KIRKLAND și Programul KIRKLAND RESEARCH pentru anul academic 2022–2023

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor  anunță că Ambasada Republicii Polone a lansat programul de Burse LANE KIRKLAND și a Programului KIRKLAND RESEARCH din Polonia pentru anul academic 2022–2023. Autorul și fondatorul programului este Fundația pentru libertate polono-americană. Programul este, de asemenea, susținut financiar de Agenția Națională Poloneză pentru Schimb […]

Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

Candidat: HACEATREAN Olesea Tema tezei: CОNFLUЕNȚЕ PSIHОLОGICЕ ȘI LОGОPЕDICЕ ÎN RЕCUPЕRАRЕА TULBURĂRILОR FОNОLОGICЕ DЕ LIMBАJ LА PRЕȘCОLАRI. Specialitatea: 511.06 – Psihologia specială Data: 31 ianuarie 2022 Ora: 10.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2,  str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului Conducător științific: OLĂRESCU Valentina prof. […]

15 ianuarie – ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Națională a Culturii

Eminescu a fost o personalitate copleşitoare, care i-a impresionat pe contemporani prin inteligenţă, memorie, curiozitate intelectuală, cultura de nivel european, bogăţia şi farmecul limbajului. Din acest motiv putem spune că „fără Eminescu am fi mai altfel şi mai săraci”, potrivit criticului literar Tudor Vianu. Universalitatea operei poetice a lui Eminescu […]