Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

Candidat: HACEATREAN Olesea

Tema tezei: CОNFLUЕNȚЕ PSIHОLОGICЕ ȘI LОGОPЕDICЕ ÎN RЕCUPЕRАRЕА TULBURĂRILОR FОNОLОGICЕ DЕ LIMBАJ LА PRЕȘCОLАRI.

Specialitatea: 511.06 – Psihologia specială

Data: 31 ianuarie 2022

Ora: 10.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2,  str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului

Conducător științific: OLĂRESCU Valentina prof. univ., dr. 

Componența Comisiei de îndrumare:

  1. Rusnac Virginia, conf. univ., dr.
  2. Cucer Angela, conf. univ., dr.
  3. Ciobanu Adriana, conf. univ., dr.

Adnotarea tezei de doctor în psihologie poate fi consultată pe pagina web a Școlii Doctorale de Psihologie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.

Pentru susținerea publică online a tezei se va folosi platforma Google meet.

Linkul de acces: https://meet.google.com/ayp-qjgv-ngx

 289 – vizualizări în total,  1 – astăzi