Masă rotundă: Aspecte sociopsihologice ale securității copiilor în medii familiale și rezidențiale

În data de 4 februarie 2022, ora 13:10 se va desfășura în format online masa rotundă: Aspecte sociopsihologice ale securității copiilor în medii familiale și rezidențiale, având ca scop formarea atitudinii, abilităților și cunoștințelor privind securitatea psihologică a copiilor.

Evenimentul se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor, specialiștilor din domeniu și tuturor celor interesați de Securitatea Sociopsihologică a copilului și familiei.

Masa rotundă este organizată de către Catedra Asistență Socială a Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPSC, în colaborare cu Fundația „Regina Pacis” și Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) și se înscrie în proiectul: Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii.

Se urmărește atingerea următoarelor obiective: diferențierea noțiunii de securitatea psihologică, violență, factorii de risc și de protecție; identificarea consecințelor și a soluțiilor optime și conștientizarea rolului specialiștilor în formarea securității psihologice.

Subiecte abordate în discuție:

  • Securitatea psihologică a copiilor în familie: factorii de risc și de protecție
  • Consecințele violenței asupra securității psihologice a copiilor
  • Rolul specialiștilor în formarea securității psihologice

Link de acces: https://meet.google.com/drb-jfvp-nja

Comitetul organizatoric:

Victoria PLĂMĂDEALĂ, dr. lect. univ.

Tel.:  (+373) 68369469, e-mail: plamadeala.victoria@upsc.md  

Sergiu SANDULEAC, dr. conf. univ.

Tel.:  (+373) 69709994, e-mail: sanduleac.sergiu@upsc.md

 435 – vizualizări în total,  2 – astăzi