Monthly Archives: ianuarie 2022

27 posts

Felicitări doamnei Marcela Vîlcu, cu ocazia susținerii tezei de doctor în științe ale educației!

Astăzi, 31 ianuarie 2022, în ședința Consiliul știinţific specializat D 532.02-21-55 a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a susținut, cu succes teza de doctor în științe  ale educației Doamna Marcela VÎLCU, conducător științific conf. univ., dr. în filologie Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR. Tema tezei: EDUCAȚIA LITERAR-ARTISTICĂ ȘI LINGVISTICĂ A ELEVILOR […]

Mobilitate ERASMUS – oportunitate  pentru Tatiana Petcu și Lilia Petriciuc

În perioada 24.01-28.01.2022, colaboratorii Universității Pedagogice „Ion Creangă”, Tatiana Petcu și Lilia Petriciuc, au desfășurat un stagiu de formare la Universitatea din Nis, Serbia, în cadrul programului Erasmus+ KA1. Scopul mobilității a vizat consolidarea relațiilor de colaborare cu Universitatea din Nis și îmbunătățirea competențelor profesionale ale angajaților UPSC.    Schimbul de […]

30 ianuarie – Ziua mondială pentru nonviolență în școală

Începând cu 1964, fiind o inițiativă mondială, neguvernamentală, independentă, liberă şi voluntară a educaţiei pentru nonviolenţă şi pace în școli, 30 ianuarie este Ziua mondială pentru nonviolență în școală și promovează o educaţie permanentă pentru armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru drepturile omului, nonviolenţă şi pace în școli. Conform documentelor UNICEF, […]

Felicitări Domnului Emil Ceban, Rector USMF – noul Preşedinte al Consiliului Rectorilor din RM

Vineri, 28 ianuarie 2022, a avut loc ședința Consiliului Rectorilor din Republica Moldova. Pe agenda ședinței a fost (a) prezentarea raportului despre activitatea Consiliului Rectorilor în perioada 2018-2021, raportor Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof. univ., academician, președinte CRM; (b) darea de seamă a Comisiei de Cenzori a Consiliului Rectorilor pentru perioada […]

Comunitatea academică a UPSC onorată să felicite Doamnele A. Simac și V. Olărescu pentru conferirea titlului de profesor universitar

În ședința Senatului Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău din data de 27 ianuarie 2022 au fost înmânate certificatele de conferire a titlului științifico-didactic de profesor universitar distinselor colege Ana SIMAC –  domeniul 021 Arte Valentina OLĂRESCU – domeniul 031 Științe sociale și comportamentale Mândri de performanțele pe […]

Sistemul Informațional de Management Universitar (SIMU) – tutorial în ajutorul cadrelor didactice UPSC

Pentru ca studenții să își poată accesa informația despre reușita academică, a fost elaborat, de către specialiștii din Direcția Tehnologii Informaționale, UPSC, Sistemul Informațional de Management Universitar (SIMU). Sistemul va prezenta informații despre situația academică a fiecărui stundent pe toată perioada de studii și poate fi accesat de pe orice […]

„Holocaust, memorie și lecții de viață” – masă rotundă cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului

În data de 26.01.22, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, în cadrul Facultății de Filologie și Istorie a fost realizată o masă rotundă cu genericul: Holocaust, memorie și lecții de viață, la care au participat studenții Facultății Filologie și Istorie și a Facultății Științe ale Educației și Informatică. […]

„Holocaust, memorie și lecții de viață” – relatări

În data de 26.01.22, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, în cadrul Facultății de Filologie și Istorie a fost realizată o masă rotundă cu genericul: Holocaust, memorie și lecții de viață, la care au participat studenții Facultății Filologie și Istorie și a Facultății Științe ale Educației și Informatică. […]

Organizarea studiilor și activității UPSC în perioada 24 ianuarie – 20 februarie 2022, urmare a evoluției situației epidemiologice

În conformitate cu recomandările actualizate ale Organizației Mondiale a Sănătății, Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 02 din 20.01.2022, deciziei MEC, privind activitatea în regim online a tuturor instituțiilor de învățământ superior în perioada 22 ianuarie – 20 februarie 2022, deciziei Consiliului de administrație a Universității Pedagogice de […]