Mobilitate ERASMUS – oportunitate  pentru Tatiana Petcu și Lilia Petriciuc

În perioada 24.01-28.01.2022, colaboratorii Universității Pedagogice „Ion Creangă”, Tatiana Petcu și Lilia Petriciuc, au desfășurat un stagiu de formare la Universitatea din Nis, Serbia, în cadrul programului Erasmus+ KA1. Scopul mobilității a vizat consolidarea relațiilor de colaborare cu Universitatea din Nis și îmbunătățirea competențelor profesionale ale angajaților UPSC.  

 Schimbul de experiențe și bune practici s-a  produs în context atât formal, cât și non-formal, participantele la mobilitate având oportunitatea de a explora și înțelege în profunzime diverse aspecte și dimensiuni ale organizării și desfășurării programelor de studii la cele 14 facultăți ale Universității gazdă, abordările implementate în perioada pandemică și eficiența acestora.

În cadrul acestei mobilități, accentul a fost pus pe instruiri la Biroul pentru Relații Internaționale, unde Domnul Profesor Ivica Manic, Coordonator Instituțional Programe Erasmus +,  a prezentat modalitățile de lucru cu studenții străini care beneficiază de burse de studii sau mobilități academice , precum și provocările cu care se confruntă aceștia.

Printre punctele forte ale acestui stagiu de formare remarcăm eficientizarea comunicării inter-instituționale, aprofundarea nivelului de cunoștințe specifice domeniului,  ameliorarea competențelor profesionale și a celor lingvistice, sociale și interculturale, care vor aduce plus-valoare activității profesionale ale participantelor.

 1,198 – vizualizări în total,  1 – astăzi