30 ianuarie – Ziua mondială pentru nonviolență în școală

Începând cu 1964, fiind o inițiativă mondială, neguvernamentală, independentă, liberă şi voluntară a educaţiei pentru nonviolenţă şi pace în școli, 30 ianuarie este Ziua mondială pentru nonviolență în școală și promovează o educaţie permanentă pentru armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru drepturile omului, nonviolenţă şi pace în școli.

Conform documentelor UNICEF, violența în școală este orice formă de manifestare a unor comportamente precum: exprimare inadecvată sau jignitoare, bruscare, împingere, lovire, rănire; comportamente care intră sub incidența legii (viol, consum/comercializare de droguri, vandalism, furt); ofensa adusă statutului/autorității cadrului didactic; comportamentul școlar neadecvat (întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în școală și orice alt comportament care contravine regulamentului școlar în vigoare).

Violența școlară afectează viețile copiilor, victime, agresori sau martori ai acesteia, ceea ce duce la reducerea dramatică a șanselor pentru formarea și dezvoltarea armonioasă a personalității, precum și a celor pentru o tranziție sănătoasă către perioada adultă. Anume din acest considerent, problema violenței în școală ne vizează pe toți. Și doar prin eforturi comune, prin conștientizare și schimbare de atitudine, putem diminua consecințele acesteia.

Este importat să conștientizăm și să valorificăm rolul sistemului educațional în prevenirea violenței și să cultivăm un comportament bazat pe respect, solidaritate și grijă permanentă față de copii. Pornind de la convingerea că violența afectează pe termen lung și irecuperabil dezvoltarea personalității copilului și rezultatele-i academice, UPSC va continua să contribuie în prevenirea și combaterea violenței în școli, astfel încât toți copiii să aibă șanse egale de a învăța și de a reuși în viață, iar profesorilor să le oferim suportul de care au nevoie. Școala este o instituție a societății care ne crește, educă și formează copiii pe o perioadă lungă a vieții lor și, prin definiție, este și ar trebui să fie, un mediu educațional sigur și pozitiv.

Prevenirea violenţei în instituţia de învăţământ : Ghid metodologic . – Chişinău : S. n., 2017. – 116 p. : fig., tab.

 171 – vizualizări în total,  2 – astăzi