Felicitări doamnei Marcela Vîlcu, cu ocazia susținerii tezei de doctor în științe ale educației!

Astăzi, 31 ianuarie 2022, în ședința Consiliul știinţific specializat D 532.02-21-55 a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a susținut, cu succes teza de doctor în științe  ale educației Doamna Marcela VÎLCU, conducător științific conf. univ., dr. în filologie Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR.

Tema tezei: EDUCAȚIA LITERAR-ARTISTICĂ ȘI LINGVISTICĂ A ELEVILOR PRIN VALORIFICAREA LECȚIILOR NETRADIȚIONALE, Specialitatea: 532.02 – Didactică școlară (Limba și literatura română).

Comunitatea academică a UPSC adresează sincere felicitări doamnei Marcela VÎLCU.

Vă dorim succese și realizări în eforturile Dvs. viitoare, o contribuție semnificativă în știința și forță încrezătoare, perspective strălucite și victorii mari, optimism și noroc!

Loading