Comunitatea academică a UPSC onorată să felicite Doamnele A. Simac și V. Olărescu pentru conferirea titlului de profesor universitar

În ședința Senatului Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău din data de 27 ianuarie 2022 au fost înmânate certificatele de conferire a titlului științifico-didactic de profesor universitar distinselor colege

  • Ana SIMAC –  domeniul 021 Arte
  • Valentina OLĂRESCU – domeniul 031 Științe sociale și comportamentale

Mândri de performanțele pe care le-ați atins, întreaga comunitate universitară Vă adresează sincere felicitări și profundă apreciere!

Vă urăm mult succes în cariera profesională, realizări și culmi în domeniul pe care îl reprezentați! 

Sentimentele și gândurile noastre de înaltă considerație!

Loading