Organizarea activităţii UPSC în perioada 17 – 31.01.2022, urmare a evoluţiei situaţiei epidemiologice

În conformitate cu recomandările actualizate ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 01 din 13.01.2022, a deciziei Consiliului de administraţie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, proces-verbal nr. 10 din 14.01.2022, având în vedere pragul de alertă, confirmat pentru mun. Chişinău de către Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică, şi măsurile pentru prevenirea răspândirii infecţiei provocate de virusul SARS-CoV-2, potenţialului de transmitere a tulpinii Omicron în cadrul UPSC, a fost emisă următoarea Dispoziție:

Varianta PDF a Dispoziției aici.

Loading