Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: Eliza Penelopa NICOLAESCU

Conducător științific: Igor RACU, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar

Tema tezei: DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ADOLESCENȚILOR DELINCVENȚI 

Specialitatea: 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 25 februarie 2022

Ora: 13:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului

COMPONENȚA COMISIEI DE SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT:

1. Elena LOSÎI, dr. în psihologie, conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – președintele comisiei

2. Igor RACU, dr. habilitat în psihologie, prof. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – conducător de doctorat

3. Geanina CUCU-CIUHAN, dr. în psihologie, prof. univ., Universitatea din Pitești, România – referent oficial

4. Maria VÎRLAN, dr. în psihologie, conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău – referent oficial

5. Angela POTÎNG, dr. în psihologie, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova – referent oficial

Coordonator: Igor RACU, dr. habilitat în psihologie, prof. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Pentru susținerea publică în format mixt a tezei se va folosi platforma  Google meet, linkul de mai jos.

Video call link: http://meet.google.com/vjz-dpsi-ftv

Loading