Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: Ceban Veronica

Conducător științific: Calaraș Carolina, dr., conf. univ.

Tema tezei: FUNDAMENTE PEDAGOGICE ALE EDUCAȚIEI PARENTALE POZITIVE.

Specialitatea: 531.01. Teoria Generală a Educației

Data: 22 februarie 2022

Ora: 15:00

Format: online

Componența Comisiei de îndrumare:

  1. Cojocaru Victoria, dr. hab., prof.univ.
  2. Ovcerenco Nadejda, dr., conf. univ.
  3. Tolstaia Svetlana, dr., conf. univ.

Adnotarea tezei de doctor în științele educației poate fi consultată pe pagina web a Școlii Doctorale Științe ale Educației din cadrul Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă” din Chișinău.

Pentru susținerea publică online a tezei se va utiliza platforma Google Meet.

Link de acces: https://meet.google.com/ijc-pwvm-ydg

 656 – vizualizări în total,  1 – astăzi