Arhive zilnice: %s 25.01.2022

acest articol

Organizarea studiilor și activității UPSC în perioada 24 ianuarie – 20 februarie 2022, urmare a evoluției situației epidemiologice

În conformitate cu recomandările actualizate ale Organizației Mondiale a Sănătății, Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 02 din 20.01.2022, deciziei MEC, privind activitatea în regim online a tuturor instituțiilor de învățământ superior în perioada 22 ianuarie – 20 februarie 2022, deciziei Consiliului de administrație a Universității Pedagogice de […]

Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: Ceban Veronica Conducător științific: Calaraș Carolina, dr., conf. univ. Tema tezei: FUNDAMENTE PEDAGOGICE ALE EDUCAȚIEI PARENTALE POZITIVE. Specialitatea: 531.01. Teoria Generală a Educației Data: 22 februarie 2022 Ora: 15:00 Format: online Componența Comisiei de îndrumare: Cojocaru Victoria, dr. hab., prof.univ. Ovcerenco Nadejda, dr., conf. univ. Tolstaia Svetlana, dr., conf. […]

Felicitări Doamnei Ecaterina Ajder pentru apreciere meritorie pe domeniul artelor plastice

În semn de înaltă apreciere și recunoaștere a eforturilor depuse în cercetările pe domeniul artelor plastice, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a acordat indemnizația de merit Doamnei Ecaterina AJDER, artist plastic, conferențiar universitar, Maestru în Artă. Cu profunde sentimente de onoare și mândrie, Administrația UPSC exprimă sincere felicitări. […]

Felicitări Domnului Alexandru Burlacu pentru apreciere meritorie pe domeniul creație literară

Drept dovadă a recunoașterii meritelor deosebite, în semn de maximă apreciere a eforturilor depuse în domeniul de activitate științifică, Ministerul Educației și Cercetării a acordat indemnizații de merit Domului Alexandru BURLACU, critic literar, doctor habilitat în filologie, cercetător științific principal, profesor universitar. Cu această ocazie, Administrația UPSC, în profunde sentimente de mândrie, […]