Arhive anuale: %s 2021

acest articol

Vizita de formare a cadrelor manageriale din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad la UPSC

Astăzi, 18 mai 2021, a avut loc vizita de formare a cadrelor manageriale ale Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în cadrul programului Erasmus+ Acțiunea-cheie 1 – Proiect de Mobilitate cu Țările Partenere pentru Studenți și Personal din Învățământul Superior. […]

Burse OUTGOING ERASMUS+ 2021: patru realizări de succes

În perioada februarie-aprilie 2021, trei reprezentanți ai UPSC au realizat patru stagii Erasmus+ în România în baza acordurilor inter-instituționale încheiate cu universitățile partenere (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibu, Universitatea „Valahia” din Târgoviște). Startul a fost dat de către Egor Bîtcov, student în anul II […]

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a devenit titularul drepturilor patrimoniale asupra softului iPlagiarism

Administrația Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău își exprimă recunoștința față de competențele autorilor soft-ului iPlagiarism (Cecan Roman, Mușinschi Ilie, Bulicanu Ion, Benzari Mihai), conceptualizat cu scopul de a preveni plagiatul în cadrul lucrărilor de cercetare și a lucrărilor de finalizare a studiilor și implementat de către Direcția Tehnologii […]

seminar

Seminar științifico-practic: Tradițional și modern în pregătirea viitorilor specialiști în domeniul comunicării alternative și augmentative – AAC

Catedra Psihopedagogie Specială organizează în data de 2 aprilie 2021, Seminarul științifico-practic: „Tradițional și modern în pregătirea viitorilor specialiști în domeniul comunicării alternative și augmentative – AAC”.Acesta este destinat viitorilor specialiști, logopezi, psihopedagogi, psihologi, învățători, studenți, masteranzi și părinți.Seminarul va fi organizat on-line pe Platforma Google Meet.Aici puteți consulta Agenda.

Seminar metodologic: Curriculumul 2019 în acțiune

Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra de Limbă și Literatură română, în colaborare cu Centrul de Formare Continuă al UPSC, organizează în data de 27 martie 2021, la orele 10.00 -14.00, un seminar metodologic cu tema: „Curriculumul  2019 în acțiune. Implementare. Probleme. Soluții.” Seminar se va desfășura on-line cu participarea […]

Întrevederea rectorului Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău cu șefa DETS, sect. Buiucani din Chișinău

Astăzi, 24 martie 2021, rectorul Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ”, Alexandra Barbăneagră, împreună cu prorectorul Ludmila Armașu-Canțîr au avut o întrevedere cu dna Tatiana Oboroc, șefa DETS Buiucani. Scopul vizitei: stabilirea unor relații de parteneriat în vederea colaborării eficiente între UPSC și DEGTS, în contextul noilor provocări societale și […]

Vizită de studiu online la Universitatea de Bretagne Occidentale, Brest din Franța

În zilele de 22 și 23 martie 2021, membrii grupului de lucrul al Proiectului COMPASS din cadrul Universității, formatorii care au dezvoltat programe LLL în cadrul instituției, în colaborare cu reprezentanții MECC al Republicii Moldova, ai Consiliului Rectorilor și a  universitățile din Republica Moldova, parteneri în consorțiul COMPASS, au participat […]

ir

Acord de colaborare între Universitatea Pedagogică de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău şi Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Astăzi, 18 martie 2021,Universitatea Pedagogică de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău şi Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, exprimând dorinţa comună de a îmbunătăţi şi consolida colaborarea bilaterală în domeniul educației, cercetării științifice şi învăţământ superior, au semnat un acord de colaborare. Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea […]

Conducerea Universității “Dunărea de Jos” din Galați a întreprins o vizită de lucru la Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinăucola

În data de 10 februarie 2021, Rectorul Universității “Dunărea de Jos” din Galați (UDJG), prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu, însoțit de echipa managerială,  au avut o întâlnire oficială cu Rectorul Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău (UPSC), conf. dr. Alexandra Barbăneagră și prorectorii universității. Subiectul întrevederii a vizat extinderea […]

Seminar metodologic Diversificarea formelor de organizare a instruirii în formarea cadrelor didactice

În data de 30 ianuarie 2021, în cadrul Proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, Centrul de Formare Continuă în colaborare cu Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans a organizat Seminarul metodologic ”Diversificarea formelor de organizare a instruirii în formarea cadrelor didactice”. Cei cca […]