Vizita de formare a cadrelor manageriale din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad la UPSC

Astăzi, 18 mai 2021, a avut loc vizita de formare a cadrelor manageriale ale Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în cadrul programului Erasmus+ Acțiunea-cheie 1 – Proiect de Mobilitate cu Țările Partenere pentru Studenți și Personal din Învățământul Superior. Cu prezența online au participat decanii, prodecanii, șefii de cadre, șefii de secții, șefii de direcții și publicul interesat.

Activitatea menționată a început cu o întrevedere a Rectorului UPSC, conf.univ., dr. Alexandra BARBĂNEAGRĂ; Prorectorul pentru Activitate Științifică și Relații Internaționale, Conf. univ., dr. Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR; Prorectorul pentru Activitate Didactică, Conf. univ., dr. Angela SOLCAN cu reprezentanții Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad – conf. univ., dr. Anghelina Andrei – Prorector cu R.U. și Antreprenoriat; prof.univ. dr. Darău Petru, Prorector cu Strategia și Managementul Calității; prof. univ., dr. Haiduc Cristian – Decan al Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie.

Doamna Rector, Alexandra BARBĂNEAGRĂ a venit cu un cuvânt de salut și a făcut o succintă prezentare a UPSC, a valorilor care stau la baza activităților actuale și viitoare ale universității. La rândul său, Domnul Prorector Andrei ANGHELINA a făcut o prezentare generală a UVGA. La ședință au mai fost puse în discuție subiecte precum „Abordări privind managementul calității”, prezentate de prof.univ. dr. Darău Petru, Prorector cu Strategia și Managementul Calității; „Abordări pedagogice privind stabilirea stilului de management la antreprenorii tineri„ – prof. univ., dr. Haiduc Cristian – Decan al Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie. Suplimentar la subiectele din prezentările planificate au fost abordate subiecte generale precum procesul de acreditare, internaționalizarea programelor de studii, proiectele internaționale în desfășurare în cadrul UPSC, sustenabilitate, diseminarea de bune practici în toate domeniile de activitate a UPSC.

Întrevederea s-a finalizat prin asigurarea continuității actualelor acorduri bilaterale între Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, s-a discutat ulterioara semnare a unui acord bilateral actualizat, dar și a unui Acord Interinstituțional Erasmus+ pentru perioada 2021-2027, precum și participarea comună în diverse tipuri de proiecte Erasmus+ în domenii similare pentru ambele universități.