Arhivă zilnică: mai 18, 2021

Vizita de formare a cadrelor manageriale din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Astăzi, 18 mai 2021, a avut loc vizita de formare a cadrelor manageriale ale Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în cadrul programului Erasmus+ Acțiunea-cheie 1 – Proiect de Mobilitate cu Țările Partenere pentru Studenți și Personal din Învățământul Superior....

Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: Viorica CAZAC Conducător științific: Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, dr. filol., conf.univ. Tema tezei: EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE PREDARE ÎNVAŢARE A LIMBII ENGLEZE MEDICALE PRIN INTERMEDIUL MATERIALELOR AUTENTICE  Specialitatea: 533.01 PEDAGOGIE UNIVERSITARĂ Data: 04 iunie 2021 Ora: 13.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului Componența Comisiei de îndrumare: Babîră Eugenia,...

Seminar științific de profil

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educaţiei

Pretendent: Aurelia BEŢIVU Conducător ştiinţific: Maia BOROZAN, dr. hab. în ped., prof. univ. Tema tezei:  Formarea stilului existential al adolescenţilor în contextul crizei valorilor Specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educației Data: 18 iunie, 2021 Ora: 11:00 Componenţa nominală a comisiei de susţinere publică a tezei: Constantin CIORBĂ, dr. hab.,...

Felicitări Rectorului Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, dnei Alexandra Barbăneagră pentru confirmarea titlului de membru al Asociației Internaționale a Rectorilor Universităților Pedagogice din Europa

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău e onorată pentru confirmarea titlului de membru al Asociației Internaționale a Rectorilor Universităților Pedagogice din Europa. Acest lucru va crea noi oportunități de colaborare pentru a spori calitatea educației prin implementarea celor mai bune practici internaționale. Cu acest prilej, Felicitări cordiale pentru Rectorul Universității...

Campania „Descoperă UPSC” continuă!

În lunile mai-iunie 2021 UȘILE SUNT DESCHISE pentru toți cei interesați de Admiterea 2021, licență și master. Consultați programul de activități, alegeți activitatea care vă interesează, accesați link-ul și participați ONLINE la ora indicate 18.05. 2021 (ora14.30), Concursul declamatorilor (pentru elevi și studenți): Poezia sufletului (Catedra Limbă și comunicare) Formatori:...