Monthly Archives: noiembrie 2022

68 posts

Ședințe de planificare a activităților în cadrul PÎSM

În perioada octombrie-noiembrie 2022, în sala Senatului UPSC au avut loc mai multe ședințe organizatorice de planificare a activităților în cadrul subproiectului instituțional: Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii. La ședințe au participat rectorul UPSC, doamna Alexandra […]

Sesiune de informare Erasmus+ pentru cadre didactice și administrative

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a UPSC anunță că Oficiul Național Erasmus+ în Republica Moldova organizează o Sesiune de informare Erasmus+, parte a Campaniei anuale de informare. Evenimentul este susținut de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în colaborare cu Universitatea […]

Mobilitate de formare cu ocazia Zilei Internaționale a Profesorilor de Limba Franceză

În perioada 25-27 noiembrie 2022, reprezentanții Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Tatiana LAȘCU și Vera ZDRAGUȘ, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, au participat la un stagiu de formare pentru profesorii de limba franceză, desfășurat în cadrul proiectului  „Construisons aujourd’hui l’avenir du français, et le […]

„Fortificarea încrederii în sine” – atelier în cadrul Proiectului CEF al UPSC susținut de AUF

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a organizat, în data de 29 noiemnrie 2022, primul atelier din cadrul Proiectului CEF pentru studenții francofoni ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Doamna Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, Prorector pe Relații Internaționale și Managementul Proiectelor, a subliniat importanța parteneriatului dintre Universitatea Pedagogică de […]

Lecția publică „Abordarea multidisciplinară în combaterea fenomenului de violență în familie”

În cadrul Campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, Facultatea Științe ale Educație a UPSC, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne și Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, a organizat lecția publică […]

Curs internațional de formare a competențelor și interculturalitate, Gyumri, Armenia

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a UPSC anunță:  South Western Estonia Development Centre, Estonia și ONG-ul Educațional și Cultural „Art House”, Armenia organizează un curs de formare pentru lucrătorii de tineret din Armenia, Georgia, Estonia, Franța, Italia, Moldova cu genericul Competențe și interculturalitate în perioada 25- 31 ianuarie 2023. […]

Studenți și profesori ai Universității Naționale Pedagogice „K. D. Uşinskii” din Odessa în vizită de studiu la Facultatea Arte Plastice și Design

În data de 26 noiembrie 2022, în incinta facultății de Arte plastice și Design, a avut loc o vizită de studiu a colegilor noștri din Odessa, Tatiana Petukhova, doctor, conf.,  șef catedră Educație tehnologica si profesionala și studente din anul 1 și 3 de studiu, program Design, în vederea unui […]

Regretata Otilia Stamatin, ultimul rămas bun la UPSC

Comunitatea academică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, cu tristețe în suflet, anunță că, toți cei, care doresc să-și ia ultimul rămas bun de la regretata Otilia STAMATIN, o pot face marți, 29 noiembrie 2022, ora 13:00, în „Clasa Viitorului”, str. Ion Creangă, 1, et. 1. Dumnezeu […]

Necrolog Otilia Stamatin

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunță cu tristețe despre trecerea în lumea celor drepți, la 26 noiembrie 2022, la vârsta de 85 de ani, a celei care a fost Otilia STAMATIN, Profesor Emerit, dr. conferențiar universitar al UPSC, Membru Titular al Academiei de Ştiinţe Pedagogice şi Sociale […]

Concursul „Profesorul – Ambasador Digital”, ediția a II-a

Invităm profesorii pasionați de științe și tehnologii, care vor să devină promotori ai inovațiilor digitale în educație să participe la concursul „Profesorul – Ambasador Digital”, ediția a II-a. Pentru participare aveți nevoie de două proiecte didactice, bazate pe abordarea STEM/STEAM, la oricare disciplină școlară pentru clasa a 8-a. Consultați regulamentul: http://bit.ly/3ACLnuy […]