Ședințe de planificare a activităților în cadrul PÎSM

În perioada octombrie-noiembrie 2022, în sala Senatului UPSC au avut loc mai multe ședințe organizatorice de planificare a activităților în cadrul subproiectului instituțional: Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii.

La ședințe au participat rectorul UPSC, doamna Alexandra BARBĂNEAGRĂ, prorectorii, decanii facultăților, șefii desemnați ai centrelor universitare, care împreuna cu echipa de proiect, reprezentată de Lucia SAVA, manager de proiect, Rodica OJOG, specialist în managementul financiar și Mihaela GUȚU, specialist în achiziții au discutat conceptul claselor multifuncționale, obiectivele strategice și indicatorii de rezultat, principiile de planificare a activităților la nivel de subdiviziuni, stabilirea termenelor de realizare a activităților, desemnarea echipelor responsabile de implementarea proiectului etc.

Durata subproiectului instituțional este de 24 de luni; acesta urmează a fi implementat de UPSC în cadrul Proiectului „ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA” (PÎSM), Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎÎS) și are drept scop reconceptualizarea programelor de studii pedagogice din perspectiva integralizării, abordării praxiologice și digitalizării procesului de formare profesională, în acord cu cerințele pieței muncii.

Loading