PÎSM

3 posts

Lansarea subproiectului instituțional „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii”

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău vă invită la ceremonia oficială de lansare a subproiectului instituțional Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii, finanțat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Învățământul superior din Moldova” și implementat […]

Ședințe de planificare a activităților în cadrul PÎSM

În perioada octombrie-noiembrie 2022, în sala Senatului UPSC au avut loc mai multe ședințe organizatorice de planificare a activităților în cadrul subproiectului instituțional: Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii. La ședințe au participat rectorul UPSC, doamna Alexandra […]

Discuții privind proiectarea planului de achiziții în cadrul PÎSM

La data de 9 noiembrie 2022, echipa de proiect, reprezentată de Lucia SAVA, manager de proiect, Rodica OJOG, specialist în managementul financiar și Mihaela GUȚU, specialist în achiziții s-a întrunit în ședința de discuții cu Mariana CIORBĂ, consultant în achiziții PÎSM și Alexandru GHERMAN, consultant PÎSM. Scopul ședinței a constat […]