Arhive lunare: %s ianuarie 2022

acest articol

Bunătatea se cultivă

Unde există bunătate și înțelepciune, nu este loc de ignoranță, nici de frică. Bunătatea este un aliat puternic în timp pentru a construi temeinice relații personale și sociale. Pornind de la această convingere, studenții și profesorii Facultății Știițe ale Educației și Informatică, UPSC, au dat dovadă încă o dată în […]

Burse în programul postuniversitar de studii europene, 2022 – 2023, la Colegiul Europei din Natolin, Varșovia

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor anunță deschiderea apelului de burse complete pentru programul postuniversitar de studii europene interdisciplinare la Colegiul Europei din Natolin, Varșovia. Bursele sunt finanțate de UE și acoperă cheltuielile academice, cazarea, masa și costurile de călătorie. Termenul limită de depunere a cererilor de înregistrare este 19 ianuarie […]

Se anunță susținerea tezei de doctor în pedagogie

Candidat: Marcela VÎLCU Conducător științific: Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, conf. univ., dr. în filologie Consiliul ştiinţific specializat D 532.02-21-55, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei: EDUCAȚIA LITERAR-ARTISTICĂ ȘI LINGVISTICĂ A ELEVILOR PRIN VALORIFICAREA LECȚIILOR NETRADIȚIONALE Specialitatea: 532. 02 – Didactica școlară pe trepte și discipline (Limba și literatura română) Data: 31 ianuarie 2022 Ora: 13.00 […]

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: Viorica CAZAC Conducător științific: Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, dr. filol., conf. univ. Tema tezei: EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE PREDARE ÎNVAŢARE A LIMBII ENGLEZE MEDICALE PRIN INTERMEDIUL MATERIALELOR AUTENTICE  Specialitatea: 533.01 PEDAGOGIE UNIVERSITARĂ Data: 03 februarie 2022 Ora: 14:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului Componența Comisiei de susținere […]

AȘM a acordat Distincții și Diplome cadrelor didactice UPSC

În ședința solemnă de totalizare a activităților de cercetare din anul 2021, Președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion TIGHINEANU, a înmânat mai multe Diplome și Distincții academice membrilor comunității academice din Republica Moldova. Pentru contribuția adusă la dezvoltarea sistemului de învățământ superior din țară, cât și pentru rezultate remarcabile […]

La UPSC, calitatea ne reprezintă

Administrația UPSC, cu profundă mândrie și înaltă prețuire, exprimă sincere felicitări Doamnei conf. univ., dr. Ana SIMAC, Decanul Facultății Arte Plastice și Design, cu ocazia confirmării de către ANACEC a titlului științifico-didactic de profesor universitar! Vă dorim, stimată Doamnă, s-aveți parte de inspirație perpetuă, forțe creatoare și noi oportunități de […]

Prilej de bucurie și mândrie pentru UPSC

Administrația UPSC, cu profundă mândrie și înaltă prețuire, exprimă sincere felicitări Domnului conf. univ., dr. Octavian MUNTEANU, cu ocazia aprobării de către ANACEC a calității de conducător de Doctorat! Sănătate multă, inspirație continuă, forțe nelimitate, perseverență și perspicacitate în toate Vă dorim! La mai mult și la mai mare!