Se anunță susținerea tezei de doctor în pedagogie

Candidat: Marcela VÎLCU

Conducător științific: Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, conf. univ., dr. în filologie

Consiliul ştiinţific specializat D 532.02-21-55, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Tema tezei: EDUCAȚIA LITERAR-ARTISTICĂ ȘI LINGVISTICĂ A ELEVILOR PRIN VALORIFICAREA LECȚIILOR NETRADIȚIONALE

Specialitatea: 532. 02 – Didactica școlară pe trepte și discipline (Limba și literatura română)

Data: 31 ianuarie 2022

Ora: 13.00

Local:  Sala Senatului UPS „Ion Creangă”, str. Ion Creangă, nr. 1, Bl. 2 

și online: https://meet.google.com/zrq-qdiv-eum

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (în variantă tipărită) și online aici: http://www.cnaa.md/files/theses/20222/57824/marcela_vilcu_thesis.pdf

Componența Consiliului Științific Specializat D 532.02-21-55 din cadrul Universității Pedagogice de Stat „ Ion Creangă”:

1.   BURLACU Alexandru, dr. habilitat în filologie, prof. universitarUniversitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă – președinte al CȘS

2.   VACARCIUC Mariana, dr. în pedagogie, conf. universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă – secretar științific al CȘS

3.   PATRAȘCU Dumitru, dr. hab. în pedagogie, prof. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă – membru al CȘS

4.   BARBĂNEAGRPĂ Alexandra, dr. pedagogie, conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă – membru al CȘS

5.   GOLUBIȚCHI Silvia, dr. în pedagogie, conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol – membru al CȘS

Referenți oficiali:

1.   GORAȘ-POSTICĂ Viorica, dr. hab. în pedagogie, prof. univ., USM

2.   MARIN Mariana, dr. în pedagogie, conf. univ., AGIRO MD

Susținerea publică a tezei se va desfășura cu prezența fizică obligatorie a președintelui CȘS, secretarului CȘS, pretendentului și conducătorului științific, iar membrii și referenți oficiali – după posibilitate (cu prezență fizică sau on-line).

 289 – vizualizări în total,  1 – astăzi