Daily Archives: 10.01.2022

1 post

Se anunță susținerea tezei de doctor în pedagogie

Candidat: Marcela VÎLCU Conducător științific: Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, conf. univ., dr. în filologie Consiliul ştiinţific specializat D 532.02-21-55, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei: EDUCAȚIA LITERAR-ARTISTICĂ ȘI LINGVISTICĂ A ELEVILOR PRIN VALORIFICAREA LECȚIILOR NETRADIȚIONALE Specialitatea: 532. 02 – Didactica școlară pe trepte și discipline (Limba și literatura română) Data: 31 ianuarie 2022 Ora: 13.00 […]