Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: Viorica CAZAC

Conducător științific: Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, dr. filol., conf. univ.

Tema tezei: EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE PREDARE ÎNVAŢARE A LIMBII ENGLEZE MEDICALE PRIN INTERMEDIUL MATERIALELOR AUTENTICE 

Specialitatea: 533.01 PEDAGOGIE UNIVERSITARĂ

Data: 03 februarie 2022

Ora: 14:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

1. Larisa CUZNEȚOV, dr.hab. în ped., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – președintele comisiei

2. Ludmila ARMAŞU-CANŢÎR, dr. în filol., conf.univ.,Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – conducător de doctorat

3. Galina GRĂDINARI, dr.în ped., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – referent oficial

4. Victoria VÎNTU, dr. în filol., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N.Testemițanu” – referent official

5. Nina PUȚUNTEAN, dr. în ped., conf.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova – referent oficial. 

Coordonator: Ludmila Armașu-Canțîr conf. univ., dr.

Pentru susținerea publică online a tezei se va folosi platforma  Google meet, linkul de mai jos.

Video call link: https://meet.google.com/ryp-ajfb-atj

 410 – vizualizări în total,  1 – astăzi