Arhive zilnice: %s 05.01.2022

acest articol

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: Viorica CAZAC Conducător științific: Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, dr. filol., conf. univ. Tema tezei: EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE PREDARE ÎNVAŢARE A LIMBII ENGLEZE MEDICALE PRIN INTERMEDIUL MATERIALELOR AUTENTICE  Specialitatea: 533.01 PEDAGOGIE UNIVERSITARĂ Data: 03 februarie 2022 Ora: 14:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului Componența Comisiei de susținere […]