AȘM a acordat Distincții și Diplome cadrelor didactice UPSC

În ședința solemnă de totalizare a activităților de cercetare din anul 2021, Președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion TIGHINEANU, a înmânat mai multe Diplome și Distincții academice membrilor comunității academice din Republica Moldova.

Pentru contribuția adusă la dezvoltarea sistemului de învățământ superior din țară, cât și pentru rezultate remarcabile în domeniul cercetării, inovării și promovării științei pe plan național și internațional au primit distincții și cadrele științifico-didactice ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Astfel, Medalia „Dimitrie Cantemir” a fost acordată doctorului habilitat în științe pedagogice, profesorului universitar Vasile COJOCARU și doctorului habilitat în științe pedagogice, profesorului universitar Dumitru PATRAȘCU.

Cu Medalia „Nicolae Milescu Spătaru” au fost decorate doctorul habilitat în științe pedagogice, profesor universitar Larisa CUZNEȚOV și doctorul în filologie, conferențiar universitar Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, Prorector pentru activitate științifică și relații internaționale.

Diploma Academiei de Științe a Moldovei cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare a fost decernată doctorului în psihologie, conferențiarului universitar Maria VÎRLAN, Decanul Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială.

Comunitatea academică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău exprimă sincere felicitări colegilor care s-au învrednicit merituos de Diplome și Distincții și contribuie, astfel, la creșterea vizibilității activității Universității noastre.

La mai mult și la mai mare, Distinși colegi!

 487 – vizualizări în total,  1 – astăzi