Daily Archives: 12.12.2022

6 posts

UPSC – în susținerea cadrelor didactice

În data de 7 decembrie 2022, în incinta IP LT „Chiril și Metodie”, s-a desfășurat conferința municipală «Интерактивные методы в основе построения современного урока русского/украинского/ болгарского языка и литературы», organizată de specialistul principal al DGÎTS din mun. Chișinău, dna Olga Leașenco. Genericul Conferinței este unul actual. Utilizarea metodelor interactive de […]

Seminarul științific internațional „Provocări actuale privind formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru transferul de inovații pedagogice”

Evenimentul științific, înscris în Registrul Național al Manifestărilor Științifice, 2022, a fost organizat online, în zilele de 2 -3 decembrie 2022, de către Secția Cercetări și Inovații Pedagogice și a avut circa 246 participanți, reprezentanți ai comunității pedagogice din țară și de peste hotare (America, România, Ukraina, Șri Lanka), doctoranzi, […]

„Comunicare interpersonală” – atelierul 2 din cadrul Proiectului CEF UPSC susținut de AUF

Centrul de Angajabilitate Francofon al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a organizat, în perioada 07-08 decembrie 2022, cel de-al 2-lea atelier francofon pentru studenții din universitățile membre AUF. În cuvântul de deschidere al evenimentului, doamna Ludmila ARMASU-CANTIR, Prorectorul pe Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a salutat participanții, […]

UPSC – parteneră în Proiectul „Ambasadorii limbii române în școală”

Comunitatea științifică și didactică a Proiectului „Ambasadorii limbii române în școală” a marcat ocazii irepetabile în cea de-a VII-a ediție, lansarea căreia s-a produs ideativ și fundamental. Parteneră a acestui valoros proiect, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a fost reprezentată de către conferențiarul  universitar doctor Mariana Marin, […]

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie în ședința Seminarului Științific de Profil

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie în ședința Seminarului Științific de Profil 511.03 – Psihologie socială Candidat: Ilona Dzîc. Conducător științific: Victoria Gonța, doctor în psihologie, conferențiar universitar. Tema tezei: „Проблема социально-психологической адаптации новобранцев к армейским условиям”. Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială. Data: 22.12.2022 Ora: 13:00 Locația: Universitatea Pedagogică […]