Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie în ședința Seminarului Științific de Profil

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie în ședința Seminarului Științific de Profil 511.03 – Psihologie socială

Candidat: Ilona Dzîc.

Conducător științific: Victoria Gonța, doctor în psihologie, conferențiar universitar.

Tema tezei: „Проблема социально-психологической адаптации новобранцев к армейским условиям”.

Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială.

Data: 22.12.2022

Ora: 13:00

Locația: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, la adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, Blocul II, Sala Senatului.

 1,018 – vizualizări în total,  1 – astăzi