Daily Archives: 20.01.2023

5 posts

Proiectul „Profesiile viitorului” în derulare la UPSC: un prim bilanț al activităților formative

După un semestru de derulare a proiectului „Profesiile viitorului” – implementat de Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova, cu suportul Proiectului Tehnologiile Viitorului (FTA), finanțat de USAID și Suedia – la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” s-au coagulat primele rezultate ale activităților de formare a tinerilor conform programelor […]

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor în psihologie

Candidat: GRATI Lilia Conducător științific: GROZA Angela, conf. univ. dr.  Tema tezei: MANIFESTAREA STRESULUI OCUPAȚIONAL ȘI A SINDROMULUI BURNOUT LA PERSONALUL MEDICAL Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 24 februarie 2023 Ora: 12:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr. 1, Sala Senatului Componența […]