Proiectul „Profesiile viitorului” în derulare la UPSC: un prim bilanț al activităților formative

După un semestru de derulare a proiectului „Profesiile viitorului” – implementat de Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova, cu suportul Proiectului Tehnologiile Viitorului (FTA), finanțat de USAID și Suedia – la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” s-au coagulat primele rezultate ale activităților de formare a tinerilor conform programelor de studii superioare de licență Animație și Designul jocurilor.

În cadrul sesiunii de examinare, la Facultatea Arte Plastice și Design a UPSC au avut loc evaluări la disciplinele programelor menționate, unde studenții au etalat competențe și deprinderi speciale formate timp de un semestru. În acest context, la 19 ianuarie, curent, a avut loc o întrunire de lucru a părților, implicate în proiect, în obiectivul cărora a fost efectuarea, în baza finalităților semestriale de studii, a strategiei, conținutului și rezultatelor curriculare.

La întâlnire au participat: reprezentanți ai partenerilor, specialiști din domeniu – Ana VOLOSINOVICI, Animation&VFX Production Manager și Sergiu CHIRILLOV, CEO GECKO VFX; cadrele didactice universitare, implicate în formare de conținuturi și predare la specialitățile enumerate – decan FAPD Ana SIMAC, cadrele didactice Simion ZAMȘA, Alexandru ERMURACHE, Adrian CUCEREAVÎI, Igor TVERDOHLEB, Elena MUSTEAȚĂ, Ecaterina NOVACOVSCAIA; precum și formatori din sectorul real, implicați în predare la specialitate – Max BARALIUC, Director|Motion Graphics & CG Artist;Cristian BULAT, CG artist și Olga NETSVETNAYA, Art Lead, Ringtail Studios. Participanții la întrunire au discutat, în mod constructiv, aspecte de conținut, de proces și finalitate de studii la  programele Animație și Designul jocurilor, racordate la cerințele specifice și dinamica domeniilor la nivel internațional.

La această primară etapă de studii de specialitate, studenții de la programul Animație audemonstrat abilitățile formate la unitățile de curs: Desenul de specialitate, Compoziție, Design de animație, Pictură de specialitate și Pictură de digitală. Aceste module prevăd, la această etapă, formarea de competențe: de desenare artistică a formelor obiectuale – atât în tratare constructivă, cât și tonală (cu clarobscur) sau grafică; de elaborare a compoziției artistice cu aplicarea mijloacelor grafice și principiilor compoziționale; de realizare de sketching până la elaborare de personaje și caracters design. Aceste deprinderi manuale de lucru și abilități practice elementare, necesare în domeniul designului de animație, sunt formate la studenți în coerență cu cele de utilizare a software-ului pentru realizarea sarcinilor digitale – studiul de programe de modelare şi animaţie 2D și 3D, în particular, aplicațiile Blender și Autodesk Maya.

La fel, în cadrul programului Designul jocurilor, pe lângă modulele de formare a competențelor de desenare și elaborare a compozițieide design, studenții au urmat module în cadrul cărora au studiat tehnici, metode şi instrumente de elaborare şi dezvoltare a jocurilor (Inițiere în designul jocurilor, Pictură digitală ș.a.), direcţionate spre formarea de cunoștințe și abilităţi necesare tinerilor specialiști pentru a dezvolta conceptul jocului de la teorie – pornind de la principiile de narațiune şi design, – la produsul imagistic digital, creat individual, cu utilizare a software de modelare 2D și 3D.

Loading