Se anunță susținerea publică a tezei de doctor în psihologie

Candidat: GRATI Lilia

Conducător științific: GROZA Angela, conf. univ. dr. 

Tema tezei: MANIFESTAREA STRESULUI OCUPAȚIONAL ȘI A SINDROMULUI BURNOUT LA PERSONALUL MEDICAL

Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 24 februarie 2023

Ora: 12:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr. 1, Sala Senatului

Componența Comisiei de susținere publică:

  • Președinte:

VÎRLAN Maria, conferențiar universitar, doctor în psihologie, decan Catedra de psihologie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău

  • Conducător de doctorat:

Groza (Verdeș) Angela, conf. univ., dr. în psihologie, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

  • Referenți oficiali:

GLAVAN AURELIA, profesor universitar, doctor habilitat în psihologie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

CERNIȚANU Mariana, conferențiar universitar, doctor în psihologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „N. Testimițeanu”

CALANCEA Angela, conferențiar universitar, doctor în psihologie, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

 425 – vizualizări în total,  2 – astăzi