Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: GRADINARI Oxana

Conducător ştiinţific: CABAC Valeriu, doctor, profesor universitar

Tema tezei:Metodologia formării și dezvoltării competenței informaționale a elevilor școlilor profesionale prin activități curriculare și extracurriculare”

Specialitatea: 532.02 Didactica școlară (pe trepte și discipline de învățământ)
Data: 19 decembrie 2022

Ora: 12:00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, blocul de studii de pe str. Gh. Iablocikin, nr. 5, aula 101

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. Patrașcu Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău – președintele comisiei
  2. Cabac Valeriu, doctor în științe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți – conducător științific
  3. Gremalschi Anatol, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei – referent oficial
  4. Lupu Ilie, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău – referent oficial
  5. Globa Angela, doctor în pedagogie, conferențiar universitar (didactica informaticii), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău – referent oficial
  6. Țițchiev Inga, doctor în informatică, conferențiar universitar, Institutul de matematică și informatică al Academiei de Științe a Moldovei – referent oficial
  7. Pavel Maria, doctor în pedagogie, conferențiar universitar (didactica informaticii), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău – referent oficial.

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Națională a Moldovei, la Biblioteca universității, str. Ion Creangă, nr. 1, pe pagina Web a universității (https://upsc.md/) și pe pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md/).

Loading