Arhive zilnice: %s 16.11.2022

acest articol

Seminarul științifico-practic cu genericul „Educația privind drepturile copilului în Republica Moldova”

În ajunul Zilei Intenaționale a Drepturilor Copilului, marcată la 20 noiembrie, Facultatea de Științe ale Educației, UPSC, în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) și Fundația ERIKS Development Partner, a desfășurat astăzi, 16 noiembrie 2022, Seminarul științifico-practic cu genericul „Educația privind drepturile copilului în Republica […]

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: Haceatrean Olesea Conducător științific: Valentina Olărescu, dr., prof. univ. Tema tezei: CОNFLUЕNȚЕ PSIHОLОGICЕ ȘI LОGОPЕDICЕ ÎN RЕCUPЕRАRЕА TULBURĂRILОR FОNОLОGICЕ DЕ LIMBАJ LА PRЕȘCОLАRI Specialitatea: Specialitatea 511.06 Psihologia specială Data: 16 decembrie 2022, Ora: 13.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului Componența Comisiei de susținere publică […]