Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: Haceatrean Olesea

Conducător științific: Valentina Olărescu, dr., prof. univ.

Tema tezei: CОNFLUЕNȚЕ PSIHОLОGICЕ ȘI LОGОPЕDICЕ ÎN RЕCUPЕRАRЕА TULBURĂRILОR FОNОLОGICЕ DЕ LIMBАJ LА PRЕȘCОLАRI

Specialitatea: Specialitatea 511.06 Psihologia specială

Data: 16 decembrie 2022, Ora: 13.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  • Președinte:

Ciobanu Adriana, conferențiar universitar, doctor în psihologie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova

  • Conducător de doctorat:

Olărescu Valentina, profesor universitar, doctor în psihologie, 511.06                

  • Referenți oficiali:

Racu Jana, profesor universitar, doctor habilitat psihologie, Universitatea de Stat din Moldova

Mîța Liliana, conferențiar universitar, doctor în psihologie, Universitatea din Bacău „Vasile Alecsandri”, România

Cucer Angela, conferențiar cercetător, doctor în psihologie, ICITT, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova

  • Teza de doctor în psihologie și rezumatele pot fi consultate în Repozitoriul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, aici, precum și pe pagina web a ANACEC, aici.

Pentru susținerea publică online a tezei, se va folosi platforma Google meet, pe linkul de acces: https://meet.google.com/rxw-xtmi-gww

 800 – vizualizări în total,  1 – astăzi